پرسش های متداول

سوالاتی که بیشتر مشتریان و کاربران می پرسند ؟

پرسش های متداول

 

در راستای فرهنگ سازی شرکت سورناگستر چند روش برای قرارداد بندی در اختیار مشتریان خود گذاشته است  که هم می تواند با مراجعه به شرکت و هم اینترنتی فرم قرارداد را دریافت و امضاء کند 
مشتریان عزیز می توانند هم بصورت حضوری به شرکت مراجعه کرده و یا کارت به کارت نمایند و یا پرداخت انلاین از طریق وب سایت انجام دهند ضمنا معمولا 60 الی 70 درصد هزینه پروژه در ابتدای پروژه دریافت می گردد 

سوالات دیگر

Vivamus ut molestie nulla. Aenean vel tortor velit. Morbi quis varius tortor. Quisque sit amet leo purus, eget accumsan lorem.<br> Curabitur fringilla ipsum id quam lacinia venenatis. 
Vivamus ut molestie nulla. Aenean vel tortor velit. Morbi quis varius tortor. Quisque sit amet leo purus, eget accumsan lorem.<br> Curabitur fringilla ipsum id quam lacinia venenatis. 
Vivamus ut molestie nulla. Aenean vel tortor velit. Morbi quis varius tortor. Quisque sit amet leo purus, eget accumsan lorem.<br> Curabitur fringilla ipsum id quam lacinia venenatis. 
Vivamus ut molestie nulla. Aenean vel tortor velit. Morbi quis varius tortor. Quisque sit amet leo purus, eget accumsan lorem.<br> Curabitur fringilla ipsum id quam lacinia venenatis. 
Vivamus ut molestie nulla. Aenean vel tortor velit. Morbi quis varius tortor. Quisque sit amet leo purus, eget accumsan lorem.<br> Curabitur fringilla ipsum id quam lacinia venenatis. 
Vivamus ut molestie nulla. Aenean vel tortor velit. Morbi quis varius tortor. Quisque sit amet leo purus, eget accumsan lorem.<br> Curabitur fringilla ipsum id quam lacinia venenatis. 
Vivamus ut molestie nulla. Aenean vel tortor velit. Morbi quis varius tortor. Quisque sit amet leo purus, eget accumsan lorem.<br> Curabitur fringilla ipsum id quam lacinia venenatis. 
Vivamus ut molestie nulla. Aenean vel tortor velit. Morbi quis varius tortor. Quisque sit amet leo purus, eget accumsan lorem.<br> Curabitur fringilla ipsum id quam lacinia venenatis. 
بالا