اعضاء شرکت

اعضاء شرکت سورناگستر ...

 

فرزاد آقایی

فرزاد آقایی

مدیر عامل

مدیر عامل شرکت و عضو دپارتمان طراحی وب و برنامه نویسی

Email: carol.nunn[ @ ]thedomain.com Phone: 44 555 33 66
رضا عابد فر

رضا عابد فر

طراح گرافیست

طراح و گرافیست و مدیر دپارتمان گرافیک با داشتن لیسناس گرافیک

Email: brian.nunn[ @ ]thedomain.com Phone: 44 555 33 66
علیرضا معینی

علیرضا معینی

مدیر برنامه نویسی

مدیر دپارتمان برنامه نویسی با داشتن مدرک فوق لیسانس آی تی

Email: carolyn.james[ @ ]thedomain.com Phone: 44 555 33 66
منیره ابراهیمی

منیره ابراهیمی

مدیر اجرایی

مدیر اجرایی شرکت و رسیدگی به امورات داخلی

Email: geraldo.walker[ @ ]thedomain.com Phone: 44 555 33 66
غلامرضا آقایی

غلامرضا آقایی

رئیس هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره و رسیدگی به امورات ساختمان

Email: warren.mathi[ @ ]thedomain.com Phone: 44 555 33 66
ثریا صادقی

ثریا صادقی

اموربازاریابی

اموربازاریابی و مشتریان و امرات دفتری

Email: cheri.roberts[ @ ]thedomain.com Phone: 44 555 33 66
لیلا قربانی

لیلا قربانی

امورگرافیست

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.

Email: jessica.vernon[ @ ]thedomain.com Phone: 44 555 33 66
محسن زاهدفر

محسن زاهدفر

امور برنامه نویسی

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.

Email: aldo.johnson[ @ ]thedomain.com Phone: 44 555 33 66
بالا