تعرفه پنل ها

تعرفه های پنل های متنوع سورنا را میتوانید ببینید در نظر داشته باشید تمامی تعرفه ها در حالت نمایشی می باشد جهت هرگونه سفارش تماس حاصل فرمائید " از قبیل (پنل های شرکتی ، تجاری،خبری،فروشگاهی،تبلیغاتی،مدرارس،اداری،سازمانی،شخصی،عکاسی)

پنل ها قابلیت ارتقاء داشته و هر امکاناتی که شما نیاز دارید را ندارند می توانید سفارش دهید

تعرفه پنل های تجاری

تفاوت پنل ها
 • اگر با امکانات نوشته شده بازهم در هر پنل سوالی و یا هر گونه ابهامی دارید با تماس بگیرید

پنل طلایی

2150000هزار تومان

 • هاست 500 مگ سرور ایران
 • دامنه com.
 • قالب اختصاصی
 • پرداخت انلاین
 • معرفی محصول
 • گالری تصاویر
 • فرم سفارش
 • مدیریت فارسی
 • سئو و بهینه سازی
 • فرم ارتباط
 • صفحه درباره ما
 • صفحه بلاگ مطالب

 • -
 • -

پنل نقره ای

1250000هزار تومان

 • هاست 500 مگ سرور ایران
 • دامنه com.
 • قالب اختصاصی
 • گالری تصاویر
 • فرم سفارش
 • مدیریت فارسی
 • سئو و بهینه سازی
 • فرم ارتباط
 • صفحه درباره ما

 • -
 • -

پنل برنزی

850000هزار تومان

 • هاست 500 مگ سرور ایران
 • دامنه com.
 • قالب اختصاصی
 • گالری تصاویر
 • مدیریت فارسی
 • فرم ارتباط
 • صفحه درباره ما

 • -
 • -

تعرفه پنل های سازمانی

تفاوت پنل ها
 • اگر با امکانات نوشته شده بازهم در هر پنل سوالی و یا هر گونه ابهامی دارید با تماس بگیرید

پنل طلایی

2200000هزار تومان

 • هاست 500 مگ سرور ایران
 • دامنه com.
 • قالب اختصاصی
 • گالری تصاویر
 • فرم سفارش
 • مدیریت فارسی
 • سئو و بهینه سازی

 • -
 • -

پنل نقره ای

1450000هزار تومان

 • هاست 500 مگ سرور ایران
 • دامنه com.
 • قالب اختصاصی
 • گالری تصاویر
 • فرم سفارش
 • مدیریت فارسی
 • سئو و بهینه سازی

 • -
 • -

پنل برنزی

1100000هزار تومان

 • هاست 500 مگ سرور ایران
 • دامنه com.
 • قالب اختصاصی
 • گالری تصاویر
 • فرم سفارش
 • مدیریت فارسی
 • سئو و بهینه سازی

 • -
 • -
  

تعرفه پنل های شرکتی

تفاوت پنل ها
 • اگر با امکانات نوشته شده بازهم در هر پنل سوالی و یا هر گونه ابهامی دارید با تماس بگیرید

پنل طلایی

1900000هزار تومان

 • هاست 500 مگ سرور ایران
 • دامنه com.
 • قالب اختصاصی
 • گالری تصاویر
 • فرم سفارش
 • مدیریت فارسی
 • سئو و بهینه سازی

 • -
 • -

پنل نقره ای

1250000هزار تومان

 • هاست 500 مگ سرور ایران
 • دامنه com.
 • قالب اختصاصی
 • گالری تصاویر
 • فرم سفارش
 • مدیریت فارسی
 • سئو و بهینه سازی

 • -
 • -

پنل برنزی

850000هزار تومان

 • هاست 500 مگ سرور ایران
 • دامنه com.
 • قالب اختصاصی
 • گالری تصاویر
 • فرم سفارش
 • مدیریت فارسی
 • سئو و بهینه سازی

 • -
 • -
 

تعرفه پنل های فروشگاهی

تفاوت پنل ها
 • اگر با امکانات نوشته شده بازهم در هر پنل سوالی و یا هر گونه ابهامی دارید با تماس بگیرید

پنل طلایی

1900000هزار تومان

 • هاست 500 مگ سرور ایران
 • دامنه com.
 • قالب اختصاصی
 • گالری تصاویر
 • فرم سفارش
 • مدیریت فارسی
 • سئو و بهینه سازی

 • -
 • -

پنل نقره ای

1250000هزار تومان

 • هاست 500 مگ سرور ایران
 • دامنه com.
 • قالب اختصاصی
 • گالری تصاویر
 • فرم سفارش
 • مدیریت فارسی
 • سئو و بهینه سازی

 • -
 • -

پنل برنزی

850000هزار تومان

 • هاست 500 مگ سرور ایران
 • دامنه com.
 • قالب اختصاصی
 • گالری تصاویر
 • فرم سفارش
 • مدیریت فارسی
 • سئو و بهینه سازی

 • -
 • -
 

تعرفه پنل های خبری

تفاوت پنل ها
 • اگر با امکانات نوشته شده بازهم در هر پنل سوالی و یا هر گونه ابهامی دارید با تماس بگیرید

پنل طلایی

2750000هزار تومان

 • هاست 500 مگ سرور ایران
 • دامنه com.
 • قالب اختصاصی
 • گالری تصاویر
 • فرم سفارش
 • مدیریت فارسی
 • سئو و بهینه سازی

 • -
 • -

پنل نقره ای

2100000هزار تومان

 • هاست 500 مگ سرور ایران
 • دامنه com.
 • قالب اختصاصی
 • گالری تصاویر
 • فرم سفارش
 • مدیریت فارسی
 • سئو و بهینه سازی

 • -
 • -

پنل برنزی

1600000هزار تومان

 • هاست 500 مگ سرور ایران
 • دامنه com.
 • قالب اختصاصی
 • گالری تصاویر
 • فرم سفارش
 • مدیریت فارسی
 • سئو و بهینه سازی

 • -
 • -
 

تعرفه پنل های مدارس و آموزشگاه

تفاوت پنل ها
 • اگر با امکانات نوشته شده بازهم در هر پنل سوالی و یا هر گونه ابهامی دارید با تماس بگیرید

پنل طلایی

2600000هزار تومان

 • هاست 500 مگ سرور ایران
 • دامنه com.
 • قالب اختصاصی
 • گالری تصاویر
 • فرم سفارش
 • مدیریت فارسی
 • سئو و بهینه سازی

 • -
 • -

پنل نقره ای

1900000هزار تومان

 • هاست 500 مگ سرور ایران
 • دامنه com.
 • قالب اختصاصی
 • گالری تصاویر
 • فرم سفارش
 • مدیریت فارسی
 • سئو و بهینه سازی

 • -
 • -

پنل برنزی

950000هزار تومان

 • هاست 500 مگ سرور ایران
 • دامنه com.
 • قالب اختصاصی
 • گالری تصاویر
 • فرم سفارش
 • مدیریت فارسی
 • سئو و بهینه سازی

 • -
 • -
 

تعرفه پنل های شخصی

تفاوت پنل ها
 • اگر با امکانات نوشته شده بازهم در هر پنل سوالی و یا هر گونه ابهامی دارید با تماس بگیرید

پنل طلایی

1900000هزار تومان

 • هاست 500 مگ سرور ایران
 • دامنه com.
 • قالب اختصاصی
 • گالری تصاویر
 • فرم سفارش
 • مدیریت فارسی
 • سئو و بهینه سازی

 • -
 • -

پنل نقره ای

1250000هزار تومان

 • هاست 500 مگ سرور ایران
 • دامنه com.
 • قالب اختصاصی
 • گالری تصاویر
 • فرم سفارش
 • مدیریت فارسی
 • سئو و بهینه سازی

 • -
 • -

پنل برنزی

850000هزار تومان

 • هاست 500 مگ سرور ایران
 • دامنه com.
 • قالب اختصاصی
 • گالری تصاویر
 • فرم سفارش
 • مدیریت فارسی
 • سئو و بهینه سازی

 • -
 • -
 

تعرفه پنل های تبلیغاتی

تفاوت پنل ها
 • اگر با امکانات نوشته شده بازهم در هر پنل سوالی و یا هر گونه ابهامی دارید با تماس بگیرید

پنل طلایی

1900000هزار تومان

 • هاست 500 مگ سرور ایران
 • دامنه com.
 • قالب اختصاصی
 • گالری تصاویر
 • فرم سفارش
 • مدیریت فارسی
 • سئو و بهینه سازی

 • -
 • -

پنل نقره ای

1250000هزار تومان

 • هاست 500 مگ سرور ایران
 • دامنه com.
 • قالب اختصاصی
 • گالری تصاویر
 • فرم سفارش
 • مدیریت فارسی
 • سئو و بهینه سازی

 • -
 • -

پنل برنزی

850000هزار تومان

 • هاست 500 مگ سرور ایران
 • دامنه com.
 • قالب اختصاصی
 • گالری تصاویر
 • فرم سفارش
 • مدیریت فارسی
 • سئو و بهینه سازی

 • -
 • -
 

تعرفه پنل های عکاسی و آتلیه

تفاوت پنل ها
 • اگر با امکانات نوشته شده بازهم در هر پنل سوالی و یا هر گونه ابهامی دارید با تماس بگیرید

پنل طلایی

1900000هزار تومان

 • هاست 500 مگ سرور ایران
 • دامنه com.
 • قالب اختصاصی
 • گالری تصاویر
 • فرم سفارش
 • مدیریت فارسی
 • سئو و بهینه سازی

 • -
 • -

پنل نقره ای

1250000هزار تومان

 • هاست 500 مگ سرور ایران
 • دامنه com.
 • قالب اختصاصی
 • گالری تصاویر
 • فرم سفارش
 • مدیریت فارسی
 • سئو و بهینه سازی

 • -
 • -

پنل برنزی

850000هزار تومان

 • هاست 500 مگ سرور ایران
 • دامنه com.
 • قالب اختصاصی
 • گالری تصاویر
 • فرم سفارش
 • مدیریت فارسی
 • سئو و بهینه سازی

 • -
 • -
 

تعرفه پنل های اداری

تفاوت پنل ها
 • اگر با امکانات نوشته شده بازهم در هر پنل سوالی و یا هر گونه ابهامی دارید با تماس بگیرید

پنل طلایی

1900000هزار تومان

 • هاست 500 مگ سرور ایران
 • دامنه com.
 • قالب اختصاصی
 • گالری تصاویر
 • فرم سفارش
 • مدیریت فارسی
 • سئو و بهینه سازی

 • -
 • -

پنل نقره ای

1250000هزار تومان

 • هاست 500 مگ سرور ایران
 • دامنه com.
 • قالب اختصاصی
 • گالری تصاویر
 • فرم سفارش
 • مدیریت فارسی
 • سئو و بهینه سازی

 • -
 • -

پنل برنزی

850000هزار تومان

 • هاست 500 مگ سرور ایران
 • دامنه com.
 • قالب اختصاصی
 • گالری تصاویر
 • فرم سفارش
 • مدیریت فارسی
 • سئو و بهینه سازی

 • -
 • -
 

بالا